Senin, 16 Juli 2012

Pelayanan yang Mengundang Pertolongan Allah

Pelayanan yang Mengundang Pertolongan Allah

Sahabatku, "Al khidmah mahmuudah" pelayanan yang sangat mulia mengundang pertolomgan Allah" yaitu:
  1. Khidmat untuk Allah, Jihad dan dakwah di jalan Allah
  2. Khidmat untuk Rasulullah, menghidupkan sunnahnya
  3. khidmat untuk ulama, memuliakannya, tentu ulama yang istiqomah yang ucapannya selaras dengan amalnya
  4. Khidmat untuk orang tua, berbhakti padanya, jangan membuat keduanya susah
  5. khidmat untuk keluarga, mencari rizki yang halal, menyayang istri, melayani suami dan mendidik anak-anak
  6. Khidmat untuk umat, mengasuh yatim, sibuk dalam aktifitas sosial dan sebagainya
  7. Khidmat untuk dirinya dengan sungguh-sungguh bertaqwa, jangan sampai tubuhnya dikotori dengan perbuatan ma'siyat.
Inilah pelayanan yang penuh dengan berkah pertolongan Allah, selamat berkhidmat sahabatku fillah.

0 komentar